PERSONEL

TOPOLOWA MEDICENTER

Reumatolog, Gastroenterolog, Kardiolog, Internista,  specjalista Medycyny Paliatywnej, Chirurg Ogólny, Proktolog

Dr n. med. Natalia Ryszawa- Mrózek

REJESTRACJA ONLINE

– specjalista chorób wewnętrznych
– reumatolog

  • więcej…

Doktor Natalia Ryszawa – Mrózek studia medyczne odbyła w Collegium Medicum UJ. Dyplom lekarza medycyny uzyskała w 2002 r.
Od 2004 r. związana jest ze Szp. Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie. Przez wiele lat pracowała w Oddziale Chorób Wewnętrznych, z wyróżnieniem zdała egzamin, uzyskując tytuł specjalisty chorób wewnętrznych.
Od 2013 r doskonali swoją wiedzę i umiejętności w Oddziale Reumatologii. Po zdaniu egzaminu pracuje jako specjalista reumatolog na stanowisku starszego asystenta Oddziału Reumatologii Małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji w Krakowie.
Ponadto była pracownikiem naukowym w Katedrze Farmakologii CMUJ a następnie w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi CMUJ. W 2007 r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską. Prowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami CMUJ. Jest współautorką publikacji dotyczących diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych oraz internistycznych.
Jej pasją jest reumatologia, w szczególności diagnostyka obrazowa. Brała udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu USG narządu ruchu w Polsce i za granicą. Posiada certyfikat umiejętności wykonywania badania ultrasonograficznego układu mięśniowo-szkieletowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz certyfikat EULAR (Europejskiej Ligii do Walki z Reumatyzmem) zdanego on-line kursu usg tj.”7th EULAR Online Introductory on Ultrasound Course”.
Posiada również certyfikaty Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego potwierdzające umiejętność wykonywania badania kapilaroskopowego.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i różnorodności swojej pracy zetknęła się ze stanami nagłymi, trudnymi przypadkami i pacjentami obciążonymi wieloma chorobami. Cechuje ją duża empatia, cierpliwość i dokładność w dążeniu do ustalenia rozpoznania i leczenia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
Aktualnie prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi oraz internistycznymi w ramach Centrum Medycznego Topolowa Medicenter w Krakowie, ul. Topolowa 33/7.
Przyjmuje pacjentów anglojęzycznych.

Leczone choroby:

LOGO RZS – reumatoidalne zapalenie stawów

LOGO łuszczycowe zapalenie stawów

LOGO ZZSK – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

LOGO zapalenia stawów w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit

LOGO choroba zwyrodnieniowa stawów

LOGO dna moczanowa

LOGO osteoporoza

LOGO ból i obrzęk stawu

LOGO nadciśnienie tętnicze

LOGO cukrzyca

LOGO zaburzenia rytmu serca

LOGO niewydolność serca

LOGO choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

LOGO przewlekła obturacyjna choroba płuc/astma oskrzelowa

Lek. med. Małgorzata Kulis

REJESTRACJA ONLINE

– specjalista chorób wewnętrznych
– specjalista medycyny paliatywnej


Lek. med. Ignacy Nowogrodzki

REJESTRACJA ONLINE

– specjalista chorób wewnętrznych
– wykonuje usg jamy brzusznej oraz usg tarczycy

  • więcej…

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 2013 roku pracuję w Szpitalu im. J. Dietla w Krakowie, obecnie w II Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii.

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem Pacjentów internistycznych oraz diagnostyką ultrasonograficzną, ze szczególnym uwzględnieniem obrazowania jamy brzusznej (usg j.brzusznej) oraz tarczycy (usg tarczycy). Aktualnie prowadzę diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami internistycznymi w ramach Centrum Medycznego Topolowa Medicenter w Krakowie, ul. Topolowa 33/7.
Przyjmuje pacjentów anglojęzycznych.

Leczone choroby:

LOGOnadciśnienie tętnicze

LOGOcukrzyca

LOGOzaburzenia rytmu serca

LOGOniewydolność serca

LOGOchoroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

LOGOprzewlekła obturacyjna choroba płuc/astma oskrzelowa

LOGOinfekcje dróg oddechowych, układu moczowego

LOGOból brzucha, zgaga, niestrawność

Dr n. med. Michał Owsiak

REJESTRACJA ONLINE

– kardiolog
– specjalista chorób wewnętrznych

  • więcej…

Od początku swojej drogi zawodowej jestem związany z Oddziałem Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
W 2014 roku uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii.
W 2016 roku obroniłem pracę doktorską na Wydziale Lekarskim Colleglium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 2017 roku uzyskałem akredytację indywidualną Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach organizowanych zarówno w Polsce jak i za granicą, dotyczących kardiologii, jak i obrazowania echokardiograficznego i ultrasonograficznego.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Równie ważny jak podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest ciągły rozwój i szkolenia z zakresu  relacji interpersonalnych, aby pacjentom nieść nie tylko pomoc w leczeniu choroby, ale także zapewnić poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny.

Leczone choroby:

LOGOchoroba wieńcowa

LOGOniewydolność serca

LOGOzaburzenia rytmu serca

LOGOwady zastawkowe serca

LOGOżylna choroba zakrzepowo-zatorowa

LOGOkwalifikacje do zabiegów operacyjnych

 

Lek. med. Zbigniew Wylegała

REJESTRACJA ONLINE – badania endoskopowe

REJESTRACJA ONLINE – wizyty

– specjalista chorób wewnętrznych
– gastroenterolog
– w trakcie specjalizacji z alergologii

  • więcej…Doktor Zbigniew Wylegała studia medyczne odbył w Collegium Medicum UJ. Posiada specjalizacje z zakresu gastroenterologii oraz chorób wewnętrznych. Pracownik: Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla I Oddziału Chorób Wewnętrznych i Alergologii oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi CM UJ, staże odbywał również w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (Oddziale Klinicznym Klinik Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych).

Aktualnie prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami gastroenterologicznym  oraz internistycznymi w ramach Centrum Medycznego Topolowa Medicenter w Krakowie, ul. Topolowa 33/7.
Przyjmuje pacjentów anglojęzycznych.

Leczone choroby:

LOGOceliakia

LOGOzespół jelita drażliwego

LOGOchoroby jelit

LOGOwrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa)

LOGOchoroba Leśniowskiego-Crohna

LOGObiegunka

LOGOzatrucia pokarmowe

LOGOchoroby przewodu pokarmowego

LOGOalergia pokarmowa

LOGOkrwawienie z przewodu pokarmowego

LOGOchoroby układu pokarmowego

Lek. med. Joanna Dzigowska-Batycka

REJESTRACJA ONLINE – badania endoskopowe

REJESTRACJA ONLINE – wizyty  

UWAGA ! NIE PRZYJMUJE PACJENTÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

– chirurg ogólny
– proktolog
– endoskopista

  • więcej…

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ w Krakowie. Specjalizacja w zakresie chirurgii ogólnej w 2008 r.  Od 1999-2015 pracowała w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala im.S.Żeromskiego.Wieloletnie doświadczenie w pracy w SOR Szpitala im.S.Żeromskiego oraz CUMRiK.  W latach 2010-2016 Przewodnicząca komisji powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności z ramienia Urzędu Miasta Krakowa. W 2015 uzyskała certyfikat do przeprowadzania badań endoskopowych.
W latach 2019-2020 ukończyła studia podyplomowe z zakresu koloproktologii praktycznej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz kursach z zakresu endoskopii, chirurgii naczyniowej i proktologicznej.

Leczone choroby:

LOGOchoroby odbytu – hemoroidy, szczelina odbytu, polipy

LOGOchoroby chirurgiczne

LOGOzabiegi z zakresu drobnej chirurgii – zmiany skórne (znamiona barwnikowe , blizny), podskórne, wrastające paznokcie

LOGOżylaki kończyn dolnych

LOGOmikroskleroterapia

 

Lek. med. Bogdan Prokop

REJESTRACJA ONLINE – badania endoskopowe

– chirurg ogólny
– endoskopista

  • więcej…

Doktor Bogdan Prokop studia medyczne odbył w Śląskiej Akademii Medycznej. Posiada specjalizacje z zakresu chirurgii ogólnej. Uzyskał dyplom umiejętności Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w zakresie Panendoskopii i Kolonoskopii (2011 r.) oraz ECPW (2012 r.). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie chirurgii ogólnej i endoskopii zabiegowej. Pracuje w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Brzesko, gdzie pełni między innymi funkcję kierownika Pracowni Endoskopii.
Aktualnie prowadzi również diagnostykę endoskopową w ramach Centrum Medycznego Topolowa Medicenter w Krakowie, ul. Topolowa 33/4 i 7.
Przyjmuje pacjentów anglojęzycznych.

 

Lek. med. Dagmara Przybyło

– specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

  • więcej…

Doktor Dagmara Przybyło ukończyła studia medyczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując dyplom lekarza w 2009 r. Specjalizację rozpoczęła w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, kontynuując naukę w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego, na Oddziale Intensywnej Terapii oraz na bloku operacyjnym znieczulając pacjentów do szerokiej gamy procedur medycznych.
Ukończyła specjalizację z dziedziny Anestezjologii i Intensywnej Terapii zdając egzamin specjalizacyjny z wyróżnieniem.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Bierze regularny udział w kursach i konferencjach aktualizujących wiedzę i podnoszących umiejętności. W pracy kieruje się aktualnie obowiązującymi standardami, cechuje ją zaangażowanie i troska o dobro i bezpieczeństwo pacjenta.
Aktualnie znieczula pacjentów do badań diagnostycznych – endoskopowych w ramach Centrum Medycznego Topolowa Medicenter w Krakowie, ul. Topolowa 33/4 i 7.
Przyjmuje pacjentów anglojęzycznych.

Anna Dudlińska, mgr inż. biotechnologii
Koordynator Badań Klinicznych

Zobacz grafik lekarzy