HOLTER EKG

Holter EKG– Całodobowe monitorowanie EKG metodą Holtera:

Aparat szczegółowo monitoruje EKG przez całą dobę (z oceną maksymalnej i minimalnej częstotliwości akcji serca). Daje możliwość zarejestrowania zaburzeń rytmu (tachykardia, częstoskurcze, niemiarowości) i zaburzeń przewodzenia (pauzy, bloki przedsionkowo-komorowe, bradykardia). Pomaga ocenić skuteczność zastosowanego leczenia antyarytmicznego, a także ocenić pracę stymulatora serca.

Badanie jest wskazane:

w diagnostyce zaburzeń rytmu, przewodzenia

w chorobie niedokrwiennej serca

u pacjentów z niewydolnością serca

w diagnostyce omdleń i zasłabnięć

u pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca, kardiowerterem-defibrylatorem

W dniu badania należy zażyć stosowane leki. Proszę dostarczyć listę zażywanych leków. Badanie ponadto nie wymaga szczególnego przygotowania pacjenta.