O NAS

 

 

W TOPOLOWA MEDICENTER specjalizujemy się we wczesnej diagnostyce i leczeniu schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego ze szczególnym uwzględnieniem:

LOGOchorób reumatycznych

Do schorzeń reumatycznych zaliczamy ponad 200 jednostek m.in:
– zapalenia stawów (w tym najczęstsze reumatoidalne zapalenie stawów, dawniej gościec stawowy)
– spondyloartopatie zapalne (w tym łuszczycowe zapalenie stawów inaczej łuszczyca stawowa, zesztywniające zapalenie stawów, zapalenie stawów w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit czyli Colitis ulcerosa czy ch. Leśniowskiego -Crohna)
– układowe choroby tkanki łącznej (w tym m.in. toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe, twardzina, zespół suchości)
– choroba zwyrodnieniowa stawów
– krystalopatie w tym dna moczanowa
– odczynowe zapalenie stawów w przebiegu np. schorzeń nowotworowych
– zespół cieśni kanału nadgarstka
– osteoporoza
– reumatyzm tkanek miękkich czyli zmiany zapalne zachodzące w obrębie tkanek miękkich (np. łokieć tenisisty czy łokieć golfisty)

Obraz chorób reumatycznych jest zróżnicowany i wymaga indywidualnego podejścia do pacjenta i terapii. Oprócz objawów ze strony  układu mięśniowo-szkieletowego w przebiegu chorób reumatycznych często  dochodzi do zajęcia innych układów i narządów w tym układu oddechowego, przewodu pokarmowego czy układu sercowo-naczyniowego. Stąd konieczność często kompleksowej, interdyscyplinarnej terapii co gwarantujemy w naszym ośrodku.

W TOPOLOWA MEDICENTER – CENTRUM MEDYCZNE proponujemy konsultacje z zakresu:

LOGOchorób wewnętrznych

LOGOgastroenterologii

Gastroenterologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się schorzeniami układu pokarmowego; przełyku, żołądka, jelit, odbytu i gruczołów trawiennych (wątroba, trzustka) oraz dróg żółciowych.

Do schorzeń układu pokarmowego należą: choroba wrzodowa żołądka, dwunastnicy, choroba refluksowa, zapalenie błony śluzowej przełyku, żołądka, nieswoiste zapalenia jelit czyli wrzodziejące zapalenia jelita grubego (colitis ulcerosa) i choroba Leśniowskiego–Crohna, zespół jelita drażliwego, zapalenie dróg żółciowych i/lub pęcherzyka żółciowego, zapalenie trzustki, kamica pęcherzyka żółciowego i/lub dróg żółciowych, nowotwory zlokalizowane w przewodzie pokarmowym, marskość wątroby, niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby, hemochromatoza, celiakia (choroba trzewna). Porada gastroenterologa bywa też użyteczna w razie niestrawności, zgagi, biegunki czy zaparć, problemów z przełykaniem, spadku masy ciała, braku apetytu czy odbijania.

Więcej o Gastroenterologii przeczytasz tutaj…..

gastroenterologia

LOGOkardiologii

Kardiologia zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób serca i naczyń krwionośnych, zarówno wrodzonych jak i nabytych. Do częstych schorzeń układu sercowo-naczyniowego zaliczamy: nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia lipidowe – hypercholesterolemię, miażdżycę, wady serca.

LOGOchirurgii ogólnej i proktologii

Chirurgia ogólna jest specjalizacją zajmującą się głównie operacyjnym leczeniem schorzeń narządów jamy brzusznej (zarówno cewy pokarmowej – żołądka, dwunastnicy, jelit jak i narządów miąższowych np. trzustki i wątroby) oraz ścian jamy brzusznej (przepukliny pachwinowe, udowe, brzuszne) a także leczeniem operacyjnym narządów inne lokalizacji (tarczyca, gruczoły piersiowe). Częścią składową chirurgii jest również tzw. chirurgia ambulatoryjna, w skład której wchodzą drobne zabiegi wykonywane w znieczuleniu miejscowym (usuwanie zmian skórnych, podskórnych, leczenie wrastających paznokci).

Proktologia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń końcowego odcinka jelita grubego (odbytnicy, kanału odbytu, odbytu). Do badań diagnostycznych wykonywanych przez proktologa zalicza się m.in. anoskopię oraz rektoskopię. Badania te wymagają odpowiedniego oczyszczenia ocenianych fragmentów jelita.

LOGOmedycyny paliatywnej (UWAGA możliwe wizyty domowe tzw. hospicjum domowe)

LOGOkompleksowego leczenia bólu (jako objawu różnych schorzeń z wielu dziedzin medycyny)

LOGOleczenia wspomagającego w chorobie nowotworowej wraz z poradami żywieniowymi

Leczenie choroby nowotworowej wiąże się z różnorodnymi uciążliwymi objawami, które mogą wynikać zarówno z tej choroby jak i  prowadzonego leczenia. Opanowanie tych objawów przyczynia się do wyraźnej poprawy komfortu pacjenta. Często pozwala na kontynuację leczenia choroby nowotworowej, które w przypadku źle opanowanych objawów ubocznych terapii może być opóźnione lub przerwane. W przypadku leczenia choroby nowotworowej bardzo często zachodzi również konieczność modyfikacji leczenia innych chorób (współistniejących), które mogą ulegać zaostrzeniu.

Kompleksowe leczenie wspomagające powinno być u pacjenta z chorobą nowotworową wprowadzone jak najwcześniej.  Daje ono pacjentowi możliwość aktywnego  reagowania na pojawiające się objawy i poprawia jakość życia chorych.  Zatem celem konsultacji w poradni leczenia wspomagającego w chorobie nowotworowej jest łagodzenie objawów wynikających z choroby podstawowej oraz skutków ubocznych stosowanych terapii. Do skutków ubocznych zaliczamy: ból, nudności, wymioty, zaparcia lub biegunka, osłabienie, brak apetytu, niedożywienie lub wyniszczenie nowotworowe. Istotnym elementem jest także wsparcie psychologiczne chorego i jego rodziny na każdym etapie choroby.

LOGOW CENTRUM MEDYCZNYM TOPOLOWA MEDICENTER wykonywany jest pełny zakres badań ultrasonograficznych ze szczególnym uwzględnieniem
stawów
(oraz więzadeł, ścięgien), badanie echokardiograficzne dorosłych,        
USG
doppler duplex naczyń szyjnych, tętnic/żył kończyn dolnych, USG jamy
brzusznej, USG tarczycy.

LOGOWykonujemy również badanie kapilaroskopowe wałów paznokciowych.

Kapilaroskopia jest to metoda nieinwazyjna, która dzięki technikom powiększającym (przykładowo wideokapilaroskop) pozwala obejrzeć naczynia krwionośne w obrębie wałów paznokciowych palców. Badanie służy  m.in. ocenie zaburzeń mikrokrążenia  w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej.

LOGOPonadto możliwa jest biopsja gr. ślinowego wraz z oceną patomorfologa (pod kątem z. suchości), badanie histopatologiczne wycinków skóry („biopsy punch”, bez
konieczności użycia skalpela i szycia).

LOGOW CENTRUM MEDYCZNYM TOPOLOWA MEDICENTER wykonywany jest pełen zakres badań endoskopowych przewodu pokarmowego, w tym badanie gastroskopowe (wraz z testem na obecność Helicobacter pylori) i kolonoskopowe.
W trakcie badań możliwe jest pobranie wycinków celem pogłębienia diagnostyki o badanie histo-patologiczne jak również polipektomia czyli usunięcie polipów.

LOGOMożliwe wykonanie badań endoskopowych w znieczuleniu anestezjologicznym (głębokim, pacjent zasypia, obecny anestezjolog) lub             w sedacji/krótkim znieczuleniu dożylnym (pacjent nie zasypia).

UWAGA znieczulenie anestezjologiczne możliwe w określonych dniach, prosimy o kontakt z recepcją (tel. 123 524 524).