ZABIEGI

W Topolowa Medicenter oferujemy iniekcje dostawowe/ blokady dostawowe oraz biopsje gr. ślinowego i skóry.

 punkcje/blokady do i okołostawowe

 iniekcje dostawowe kwasu hialuronowego (wiskosuplementacja)

 biopsje gr. ślinowego wraz z oceną patomorfologa (pod kątem z. suchości)

 badanie histopatologiczne wycinków skóry („biopsy punch”, bez konieczności użycia skalpela i szycia)

pobranie i ocena histopatologiczna wycinków pobranych w trakcie endoskopii

polipektomia (usunięcie polipów wraz z oceną histopatologiczną)

gumkowanie hemoroidów