ANOSKOPIA

Anoskopia czyli endoskopowe badanie końcowego odcinka przewodu pokarmowego, pozwala ocenić zmiany w błonie śluzowej kanału odbytu i dolnej części odbytnicy.

Do anoskopii teoretycznie nie potrzeba przygotowania, ale pełniejszy obraz można uzyskać po zastosowaniu jednej wlewki doodbytniczej 3-4 godziny przed badaniem.