HOLTER CIŚNIENIOWY

Holter ciśnieniowy – całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego- ABPM:

Ciśnienie tętnicze jest rejestrowane automatycznie wielokrotnie w ciągu doby zwykle co 20-30 min w dzień i w nocy. Badanie daje możliwość szczegółowej oceny wartości ciśnienia tętniczego (średnie i maksymalne wartości ciśnienia tętniczego w ciągu doby i w jej poszczególnych okresach, z podziałem na okres czuwania i snu). Pozwala rozpoznać nietypowe postaci nadciśnienia tętniczego jak nadciśnienie białego fartucha lub nadciśnienie kryte. Pomaga ocenić skuteczność zastosowanego leczenia.

Badanie jest wskazane:

w diagnostyce nadciśnienia tętniczego

w monitorowaniu leczenia nadciśnienia tętniczego

w diagnostyce omdleń i zasłabnięć

W dniu badania należy zażyć stosowane leki. Proszę dostarczyć listę zażywanych leków. Badanie ponadto nie wymaga szczególnego przygotowania pacjenta.