SIGMOIDOSKOPIA

SIGMOIDOSKOPIA służy do oceny lewej części jelita grubego (zstępnicy, esicy oraz odbytnicy).
Należy kupić w aptece bez recepty dwie wlewki doodbytnicze np. PROCTANAL lub ENEMA.
Pierwszą wlewkę należy zaaplikować doodbytniczo wieczorem po godzinie 20.00 w dniu poprzedzającym badanie, drugą wlewkę w dniu badania 3-4 godziny przed badaniem.
Nie ma konieczności stosowania specjalnej diety, nie trzeba być na czczo.